Wyzwania w nauczaniu języka angielskiego w korporacjach

Autorka: Joanna Twardowska
18 kwietnia 2024 |     5 min
BE MORE Joanna Twardowska język angielski biznesowy dla firm

Jak radzić sobie z problemami i wprowadzać skuteczne strategie nauczania?

Jeśli dział HR to Twoje miejsce pracy, zdajesz sobie sprawę, jak istotne jest dla pracowników biegłe posługiwanie się językiem angielskim w środowisku biznesowym. Zwykle wyszukujesz wykwalifikowanego nauczyciela 🎓, który pomoże pracownikom rozwijać swoje umiejętności językowe lub szkoły językowej 🏫, która zajmie się rekrutacją ekspertów w temacie nauczania języka biznesu. Na pewno też masz wiele pytań. W tym artykule przedstawiam rozwiązania, które pomogą Ci skutecznie wprowadzić zajęcia z języka angielskiego. Zacznijmy od tezy, iż zwiększenie motywacji, zaangażowania i efektywności w nauce języka angielskiego w korporacjach może przyczynić się do poprawy wydajności pracy, zwiększenia konkurencyjności firmy oraz wzrostu satysfakcji pracowników. 

Najczęstsze problemy oraz najlepsze rozwiązania:

  • Motywacja pracowników: Niektórzy mogą być zniechęceni do nauki, bo uważają, że uczestniczą w kursach stworzonych na życzenie pracodawcy 👔. Na zajęciach z języka angielskiego zdarza mi się usłyszeć: "nie wiem nawet, dlaczego tutaj jestem, chciałam zapisać się na język włoski" 🍕 lub "muszę być, bo tak kazał mi mój szef 💼, choć w mojej pracy nie korzystam z języków obcych". Takie podejście jest nie tylko trudne dla nauczyciela, ale i przede wszystkim dla uczniów. Uczenie się w grupie może być bardzo skuteczne, ale różnice w poziomie umiejętności mogą być wyzwaniem. Jako rozwiązanie chciałabym tutaj zaproponować krótkie kursy tematyczne. Już tłumaczę, co to znaczy. Zamiast klasycznych programów opartych na poziomach zaawansowania, można wprowadzić lekcje skoncentrowane na konkretnych umiejętnościach lub przydatne w sytuacjach biznesowych. Na przykład kursy dotyczące negocjacji, prezentacji czy pisania e-maili biznesowych 📩 mogą być bardziej przystępne i atrakcyjne dla pracowników. Osobie bez motywacji wewnętrznej do nauki języka obcego nauka trwająca np. 3 miesiące i nastawiona na cel 🎯 będzie wydawała się bardziej sensowna. Nie trzeba też mieć tu kilku osób na tym samym poziomie, bo na zajęcia z języka angielskiego przychodzą tylko ci, którzy są zainteresowani konkretną umiejętnością.

  • Obowiązki zawodowe: Pracownicy mogą mieć trudności z regularnym uczestnictwem w grupowych zajęciach z języka angielskiego. A niskie uczestnictwo jednej osoby w zajęciach, znacznie utrudnia postępy w nauce, negatywnie ❌ wpływając na resztę grupy. Jako nauczycielka, słyszę komentarze pod adresem osób, które nie mogły się pojawić, dotyczą zazwyczaj domniemanej, złej organizacji pracy 📅. Jednak czasami reszta grupy też widzi, że skoro inni siedzą w pracy, to może ich szef 👨‍💼 też nie będzie zadowolony, że zamiast kolejnego pilnego spotkania, pracownicy znowu "wybrali" język angielski. Tu idealnym rozwiązaniem 💡 są indywidualne konsultacje i wsparcie. Zapewnienie takiej możliwości spotkań 1:1 z nauczycielem języka angielskiego dla pracowników, może być genialnym rozwiązaniem. Nauczyciel 👩‍🏫 może pomóc w opracowaniu planu nauki 📎 dostosowanego do potrzeb konkretnego pracownika oraz udzielać wsparcia w rozwiązywaniu problemów językowych, a także dostosować swoje okienka w pracy do osób, które mają swoje obowiązki zawodowe.

  • Presja i stres: Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego mogą wywoływać negatywne 👎 uczucia u tych najbardziej zapracowanych. Mimo chęci do nauki 📝, pracownicy mogą mieć ograniczony czas z powodu licznych obowiązków, co wpływa na ich zaangażowanie i zwiększa barierę językową. Tu przyda się coś więcej niż tylko zajęcia z lektorem języka angielskiego, a mianowicie wykorzystanie nowoczesnych technologii edukacyjnych jak np. platformy e-learningowe, aplikacje mobilne oraz materiały wideo 🎞️. Dlaczego? Pracownicy mogą miec dostęp do różnych narzędzi wspierających naukę języka angielskiego w korporacjach. Dzięki nim mogą uczyć się w dowolnym miejscu i czasie ⏰, co zwiększa elastyczność i dostępność programu nauczania. Jeśli jest się w trakcie nauki, to lepiej mieć kontakt z angielskim przez jedną minutę dziennie niż liczne wyrzuty sumienia, że udało się uczestniczyć w zajęciach tylko raz w miesiącu.

  • Brak postępów: W każdej grupie zdarza się, że niektórzy uczniowie mają różne tempo nauki, nauczyciel 👨‍🏫 języka angielskiego jako obcego musi zapewnić, że cała grupa będzie miała takie same szanse na rozwój. Jak to zrobić? Jednym z przykładów staje się dostosowanie materiałów dydaktycznych do potrzeb grupy, co sprawi, że zajęcia staną się bardziej angażujące i praktyczne dla uczestników. Powiedzmy, że np. poprzez organizowanie spotkań networkingowych 👥 lub grupowych dyskusji w języku angielskim może pomóc w budowaniu pewności siebie 💪 w komunikacji biznesowej 📊 oraz umożliwić praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w realnych sytuacjach. Nie liczy się tylko angielski, ale także umiejętności miękkie, które są przydatne poza takimi miejscami jak lekcja języka obcego.

 

Podsumowując, wybór odpowiednich rozwiązań oraz elastyczne podejście do nauczania mogą zapewniać pracownikom możliwości efektywnej nauki mimo wielu wyzwań w nauczaniu języka angielskiego w korporacjach. Rozwiązanie problemów wymaga zrozumienia i wykorzystania najlepszych praktyk, dlatego kluczowy jest tu właśnie wybór odpowiedniego nauczyciela języka angielskiego, który potrafi dostosować się do potrzeb grupy oraz stworzyć angażujące, interaktywne lekcje.  

Na koniec nasuwają się  wnioski:

  1. Zmotywowani pracownicy nie tylko są bardziej skłonni uczestniczyć w kursach języka angielskiego i angażować się w proces nauki, ale, osiągając lepsze rezultaty 🚀 w nauce, mają zwiększone zaufanie do firmy, która inwestuje w rozwój ich umiejętności 🏢. Firma, która skutecznie inwestuje w rozwój językowy swoich pracowników 👩‍💼👨‍💼, może zyskać przewagę konkurencyjną na rynku poprzez lepszą komunikację 💬 z klientami międzynarodowymi oraz zdolność do prowadzenia biznesu na globalnym poziomie.

  2. Pracownicy są też bardziej otwarci na naukę 🧠 i chętniej podejmują wysiłki w celu doskonalenia swoich umiejętności, nie tylko tych językowych, np. zwiększona efektywność 📊 w nauce to także poprawa komunikacji 🗣️ wewnętrznej i zewnętrznej w firmie. Na angielskim zajmujemy się nie tylko umiejętnościami twardymi, jaką jest nauka języka, ale przede wszystkim komunikacją 📢, co z kolei może wpłynąć na wzrost obrotów i zysków.

Tagi:
nauka języka metody nauczania metodyk

Kontakt

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BE MORE Joanna Twardowska z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim moich danych osobowych wskazanych na formularzu kontaktowym w celach marketingowych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od BE MORE Joanna Twardowska z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim, REGON: 382080394, NIP: 8871781996 informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej (e-mail), w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podane dane zostaną wykorzystane w celach marketingowych.
Doświadczenie harmonijnych konwersacji biznesowych po angielsku może być zarówno efektywne, jak i inspirujące. Zdobądź pewność siebie w rozmowach biznesowych, budując umiejętności językowe w supermiłej atmosferze. 
Promotional
relaksujący kurs biznesowy ANGIELSKI